صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • بیماری‏های مادرزادی ریه کودکان
  • آسم کودکان
  • سیستیک فیبروزیس و برونشکتازی
  • بیماری‏های عفونی تنفسی کودکان
  • بیماری‏های تنفسی نوزادان
  • اقدامات تشخیصی درمانی جدید در ریه کودکان
  • برخورد با کودک بدحال و نیازمند مراقبت‏های ویژه
  • مشکلات شایع تنفسی در کودکان